Dato og tid mv. for København                        Sitemap

Website for

Uffe Rasmussen

og

UR Data Consulting

 

Kære læser. Du kender det sikkert – at intentionerne kan være nok så gode, men man kan alligevel have svært ved at nå det hele. Det er historien om dette website, der skulle have været flot, indbydende og omfattende.

Men inden det kommer så vidt, vil jeg bl.a. henvise til min tidslinje og profilFacebook.

Jeg har bl.a. arbejdet som forfatter og siden fagredaktør for Danmarks nationalleksikon, Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi, og havde en personlig profilside dér, som alle øvrige (redaktører, eksperter, bidragydere – kaldet contributors, samt simple brugere som undertegnede i perioden 1.4.2010 – 10.10.2014, hvor jeg efter en lønnet periode gladeligt arbejdede frivilligt ulønnet for foretagendet, men af personlige grunde stoppede til sidst, og nedlagde mit user-id til sitet). Min profilside har jeg lagt hér, men den er, som det så tydeligt fremgår, endnu ikke helt i orden – der skal både rettes på overordnet niveau og i HTML-koden. Jeg er dog så småt ved at tage de første skridt til at skabe en ny og (forhåbentlig) forbedret version – du kan følge med hér.

Og så tænkte jeg, at jeg også hellere måtte have en blog, men dén – har jeg (the hard way) fundet ud af – skriver ikke sig selv. Og jeg bruger naturligvis også Twitter.

Om mit firma kan du læse på omdoemme.dk, der er en del af Greens Erhvervsinformation A/S.

Om mig selv, hvem og hvordan jeg er, Universet, alting og næsten hvad som helst, kan du læse i en Facebook-note, ”Facts A-Å”. Den er illustreret, og der er mange – eksterne, forkortede (se evt. Wikipedia-artikel derom og en liste over services) links – som i hvert fald jeg – :-) – finder interessante.

Hér vil jeg forsøge løbende at tilføje flere links til profiler o.l. (der er mange flere på min Facebook-profil, se ovenfor): Virk Data / CVR, Quora, Tagged, Microsoft account (tidl. Windows Live), WorldShift 2012 og Zoosk.

Endvidere har jeg taget det glimrende site it’sMyURLs i brug, der gør, at man kan have sine bogmærker med sig alle steder til alle browsere og enhver tid; det kan varmt anbefales! Jeg advarer dog lige: De er bestemt ikke sorteret på en fornuftig måde endnu… men kommer tid kommer råd, som man siger – ja, lad os nu se…

Jeg har påbegyndt en lille popquiz (eller pubquiz, om man vil) i parat-, almen og generel viden, du er meget velkommen til at tage et kig på: Part one og facitlisten hertil og den endnu ufuldendte part two og facitlisten til sidstnævnte. Bemærk, at quiz-filerne er i Adobe Acrobats Portable Data Format (.PDF) og ikke .HTM(L), hvilket skyldes særheder i Microsoft Word, med hvilket disse sider er dannet Der er links hist og hér; disse kan jeg bestemt anbefale at følge et par stykker af (surprise, surprise)!

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig via e-mail; jeg har en del adresser efterhånden, men mine primære er ur@it.dk og  ur@urdata.dk for privat hhv. firmamæssig brug – med ”et vist overlap” derimellem :-).

Vil du finde mig i den virkelige/fysiske verden, også betegnet IRL (naturligvis for in real life), er du mere end velkommen; brug fx blot findvej.dk/Brannersvej21,2920. Det er et full-screen billede, men det véd du naturligvis, hvordan du håndterer i dín browser.

De nærmere detaljer står i min Facebook-profil (under ”Kontaktoplysninger” i ”Om”-sektionen); du kan hér også finde mine telefonnumre (og du er altid hjertens velkommen til at ringe) og mine kaldenavne på diverse IMs (instant messengers, af instant messaging – læs evt. herom i Den Store Danske ved at følge linket, eller i Wikipedia, dansk- hhv. engelsksproget – hér er du naturligvis også altid velkommen på din foretrukne IM, og meget gerne med levende billeder via webcams).

Under ”A” i ”Facts A-Å” (se ovenfor), der omhandler alder, og (næsten) alt, hvad dertil hører, har jeg en reference til mit horoskop, dannet med World of Wisdom (WoW). Det ligger hér på sitet i form at en .PDF-fil, men bemærk, at den er på 29 sider (lad dig ikke narre af, at første side er relativt uudfyldt) og fylder ca. 14,6 MB. God læselyst! :-).

Jeg har på et tidspunkt, i en given anledning, udarbejdet en kommenteret liste over danske ord indeholdende mit fornavn; dén kan du se ved at klikke hér.

Inden for informationsteknologi (it, IT), tidl. edb (dog ej helt synonymt), og informatik generelt er det primært de binære (baseret på totalssystemet) cifre og tal, fremfor de decimale/dekadiske (baseret på vores vanlige titalssystem – nok grundet vore ti fingre – og tæer, hvis sum, 20, associerer til det interessante vigesimale talsystem), der er i brug. Grundtallet to opløftet til multipla af ti har en særlig betydning (kendt fra de dekadiske præfikser kilo-, k, mega-, M, giga-, G, tera-, T, osv.); jeg har placeret et dokument hér på sitet, der ”lister dem” med alle cifre, til og med eksponenten 1.000… ét sted måtte man jo standse ;-).

Et område, der har stor betydning i både matematikken og datalogien er afrundingsproblematikker. Jeg har ydet store bidrag til Den Store Danskes artikel derom, hvor jeg kommer ind på, at vi efter afskaffelsen af 25-øren har asymmetrisk afrunding – i modtagers favør, naturligvis. Dette kan dog omgås, hvis du følger instruktionerne på denne oversigt. Den er genereret med et program, jeg har skrevet i (Borland) Pascal. Sourcekoden finder du hér.

Man kan sige, det er småtterier, men lidt har også ret, mange bække små gør en stor å, osv., så tænk over det næste gang, du betaler. Hvis du gør det vilkårligt (mellem plastic og mønter/sedler) vil du – alt andet lige – miste ½ øre pr. transaktion til modtageren – og ser vi kun på de tyve ørebeløb delelige med 5, dvs. 00, 05, 10, …, 90 og 95, er det fem gange så meget, nemlig 2½ øre. Følger du anvisningerne i min oversigt, kan du kun gennemsnitligt tjene, nemlig generelt 6 øre pr. transaktion, 5 øre, hvis vi kun ser på ørebeløbene delelige med 5. Synes du ikke, der er ret stor forskel – herunder et fortegn?

Jeg har aldrig helt sluppet den kommandobaserede tilgang til operativsystemet. Man kan hér udføre ting, der enten ville være meget besværlige eller ganske enkelt umulige under Windows. Dog har jeg aldrig været tilfreds med den meget primitive MS-DOS (i daglig tale blot ”DOS”), og har derfor i mange, mange år, brugt den fantastiske 4DOS. Af en eller anden grund er ”Alt Gr”-tasten virkningsløs i en 4DOS-box under Windows, og jeg har derfor lavet et lille dokument med ASCII-værdierne for de berørte tegn; alle tegn bortset fra euro-symbolet, €, kan fås ad anden vej.

Jeg er utrolig interesseret i kalenderen og de cykler (eller cyklusser, om man vil), der findes i denne. Hvad angår det meste, skal man i hvert fald tage højde for skudårscyklen på 400 år, som indeholder 97 skudår, og er på præcis 20.871 uger. En anden, noget mere kompliceret, er påskecyklen, hvormed påsken og de tilhørende helligdage gentager sig, og som er på 5,7 mio. år. Vil du se en oversigt over fordelingen af påskedag, med udgangspunkt i året 2016, kan du se tabellen hér. Sourcekoden til programmet, der har genereret tabellen, findes hér.

Og hér en side om en (noget nørdet, vil nogle nok mene…) dansk verdensrekord, to af mine kollegie-venner og undertegnede satte i S-togskørsel i 1990. Vi var i Kanal 2 (direkte tv; i programmet ”Sådan er livet – også”), og kom i (den danske udgave af) Guinness Rekordbog.


QR-kode, der
refererer til
denne side