Sitemap

VÆSENTLIGSTE SIDER / MAIN PAGES

Indgangsside på dansk / Front page in Danish
Engelsk version af indgangssiden / The front page translated into English
Sitemap (denne side, naturligvis / this page, of course)

POPQUIZ (PUBQUIZ)

Quiz, del ét / Quiz, part one (Danish)
Facitliste til første del af quizzen / Answers to the first part of the quiz (Danish)

Quiz, del to / Quiz, part two (Danish)
Facitliste til anden del af quizzen / Answers to the second part of the quiz (Danish)

ANGÅENDE PÅSKEN / REGARDING EASTER

Tabel over påsken med udgangspunkt 2014 / Table of Easter with the year 2014 as basis (Danish)
Programmet, der genererer denne tabel / My program to generate this table (Danish)

Tabel over påsken med udgangspunkt 2015 / Table of Easter with the year 2015 as basis (Danish)
Programmet, der genererer denne tabel / My program to generate this table (Danish)

Tabel over påsken med udgangspunkt 2016 / Table of Easter with the year 2016 as basis (Danish)
Tabel over påsken med udgangspunkt 2017 / Table of Easter with the year 2017 as basis (Danish)
Påskeberegningsprogrammet, nu generelt / My Easter-calculation program, now general (Danish)

ANGÅENDE S-TOG / REGARDING THE COPENHAGEN METROPOLITAN RAILWAY NETWORK

Om Guinness-verdensrekorden i hurtigste gennemkørsel af S-togsnettet, juni 1990 (Danish)
Oversigt over de 84 S-togstationer pr. 2014, i alfabetisk orden (Danish)

DIVERSE / MISCELLANEOUS

Danske ord indeholdende mit fornavn / Danish words including my Christian name
Tegn på et QWERTY-keyboard, hvor Alt Gr bruges / Characters written on a Danish keyboard using the Alt Gr key
Mit komplette personlige horoskop / My complete personal horoscope (Danish text)
20, 210, 220, …, 21000 med samtlige cifre / … including all digits

Oversigt over, hvordan man optimalt betaler ørebeløbene 00, 01, …, 05, …, 99 (Danish)
Pascal sourcekode til programmet, der genererer denne liste (Danish)

Alle 1.927 eksempler på … / All 1,927 examples of aaa x bbb = cccddd; ddd – ccc = aaa

Min nu forhenværende profil på DenStoreDanske.dk, overført 10.10.2014 (Danish)
Errata (og meta-errata) til ovenstående (Danish)

Interessant problem ang. muligheden for at genbruge sidste års kalender nogle måneder endnu (Danish)
Min besvarelse af dette problem (Danish)
Program skrevet til udforskning af problemet (Danish)
Output fra dette program (Danish)

Interessant rødvinsflaske med 3080 decimaler af π / Interesting wine bottle with 3,080 decimals of π